Regulamin korzystania z e-learningu

§1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych w systemie „Nauka Zdalna PSKK” zwanego dalej „Systemem”
2. Użytkownikami Systemu mogą być tylko słuchacze oraz nauczyciele i pracownicy po otrzymaniu loginu i hasła.
3. W skład systemu wchodzi serwis www.nauka.pskk.pl
4. Użytkownik korzystając Systemu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Korzystanie Systemu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Użytkownik oświadcza, że będzie chronić swoje hasło i login i nie będzie udostępniać ich osobom trzecim.
7. Użytkownik oświadcza, że nie będzie przekazywać za pośrednictwem systemu „Nauka Zdalna PSKK” żadnych materiałów niezgodnych z prawem, normami obyczajowymi i społecznymi, chronionych prawem lub mogących zachęcać do zachowania uznanego za przestępstwo lub naruszenie prawa.
8. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania prób złamania hasła innych uczestników oraz do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy systemu, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie w systemie treści niezgodnych z Regulaminem.
9. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników systemu „Nauka Zdalna PSKK” . Właściciel Systemu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść opinii.


§2 Prace kontrolne i ocenianie

1.Prace kontrolne wykonane elektronicznie w systemie „Nauka Zdalna PSKK”  muszą zostać zaakceptowane przez Nauczyciela w trakcie zajęć w siedzibie szkoły.
2.Nauczyciel na prawo nie zaakceptować pracy wykonanej elektronicznie. W takim przypadku Słuchacz będzie musiał wykonać pracę tradycyjną (na papierze) i oddać ją na zajęciach.
3.Do momentu akceptacji oceny przez Nauczyciela oceny wyświetlone w Systemie „Nauka Zdalna PSKK” są traktowane tylko jako niezobowiązująca informacja dla słuchaczy a nie jako wystawienie oceny do dziennika.

§3 Polityka prywatności

Właściciel Systemu nie będzie udostępniać danych przechowywanych w systemie osobom trzecim z wyłączeniem instytucji uprawnionych do kontroli Właściciela.

§4 Postanowienia końcowe

1. Użytkownicy naruszający postanowienia niniejszego regulaminu mogą: otrzymać ostrzeżenie lub zostać czasowo albo na stałe pozbawione dostępu do Systemu.
2. Użytkownik pozbawiony dostępu do Systemu może się odwołać do dyrektora Szkoły.
3. Decyzja dyrektora podtrzymująca pozbawienie dostępu jest ostateczna.
4. Właściciel Systemu zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Użytkownicy, którzy nie zaakceptują zmienionego regulaminu tracą prawo do użytkowania Systemu.Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 marca 2009, 12:34